bet36体育官网

We - 开源镜像站

咱东软信息学院自己的开源镜像站!

源名称文件总数量文件总大小上次同步成功时间当前状态配置说明
centos 206289 157.58 GB 2019-05-26 08:02:41 CST 同步成功
epel 119657 186.59 GB 2019-05-26 08:03:10 CST 同步成功
atomic 16049 9.11 GB 2019-05-26 08:03:21 CST 同步成功
elrepo 9558 41.99 GB 2019-05-26 08:03:24 CST 同步成功
repoforge 188631 52.43 GB 2019-05-26 08:04:47 CST 同步成功
kali 402804 466.69 GB 2019-05-26 08:11:48 CST 被动同步
kali-images 86 143.28 GB 2019-05-26 08:04:51 CST 同步成功
raspbian 333173 329.09 GB 2019-05-26 08:11:54 CST 同步成功
rpi-firmware 4359 11.10 GB 2019-05-26 08:11:57 CST 同步成功
rpi-kernel 65307 2.90 GB 2019-05-14 04:16:08 CST 同步失败
ubuntu-releases 274 22.55 GB 2019-05-26 08:12:03 CST 同步成功
archlinux 22945 47.75 GB 2019-05-26 08:12:14 CST 同步成功
gentoo 63372 407.82 GB 2019-05-26 08:41:07 CST 同步成功
gentoo-portage 135850 212.89 MB 2019-05-26 08:48:01 CST 同步成功
cpan 382149 24.83 GB 2019-05-26 08:50:13 CST 实时同步
pypi 2550889 5.63 TB 2019-05-26 06:57:09 CST 正在统计
rubygems 1768720 340.24 GB 2019-05-26 06:57:38 CST 同步成功
cygwin 146244 134.06 GB 2019-05-26 06:59:48 CST 同步成功
eclipse 3314627 1020.91 GB 2019-05-26 07:38:55 CST 同步成功
putty 718 55.95 MB 2019-05-26 07:39:42 CST 同步成功
videolan 13305 68.41 GB 2019-05-26 07:40:05 CST 同步成功
ldp 79140 4.49 GB 2019-05-26 07:41:17 CST 同步成功
  • 东北地区:东北大学(, )、大连理工大学()、大连东软信息学院(IPv4 & IPv6)、哈尔滨工业大学(, )
  • 华北地区:清华大学(, , )、北京理工大学(, )、北京交通大学()、天津大学(, )
  • 华东北地区:中国科学技术大学(, , )
  • 华中地区:华中科技大学()、中国地质大学(, )
  • 华东南地区:上海交通大学(, )、浙江大学()、厦门大学(, )
  • 华南地区:中山大学()
  • 西北地区:兰州大学()
  • 西南地区:重庆大学()